Media

Stichting Vrienden van Andreas Schotel

Op initiatief van enkele inwoners van Esbeek ontstond in 1981 de Stichting Vrienden van Andreas Schotel. Doel van de stichting is bekendheid te geven aan het werk van Andreas  Schotel, het werk van Schotel te bewaren voor de toekomst en het werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Hiertoe is in 1981 een kunstuitleen met werken van Schotel gestart en is in 2009 het museum aan de Dorpsstraat geopend.

Organisatie

De vele activiteiten worden uitgevoerd door een dertigtal vrijwilligers aangestuurd door het bestuur van de stichting. Er zijn werkgroepen voor o.a. de jaarlijkse uitleen van etsen, het verzorgen van groepsontvangsten en het geven van rondleidingen, het beheer van de collectie, de organisatie van exposities, toezicht op het museum, het geven van de workshop Etsbeek, vertegenwoordiging op markten en andere evenementen, onderhoud van De Schuttel, ontwikkeling van de wandelroute.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Piet Verhoeven (voorzitter), Mariëtte Souwen (secretariaat), Ad van Rijswijk (penningmeester), Addy van Seeters (lid) en Danny van Vliembergen (lid). Het beheer van de collectie is in handen van cultuurhistoricus Peter Thoben, conservator van het museum.

Werkgroep Park & Schotel

In 2015 is het eerste Park & Schotel festival georganiseerd in het Arnoldspark van landgoed De Utrecht. In 2016 vond het festival plaats in de Esbeekse kerk. De werkgroep bestaat uit vier jonge Esbeekse kunstenaars/vormgevers: Danny van Vliembergen, Rik Pulles, Han Bolijn en Hannes Verhoeven. De concept ontwikkeling en vormgeving van het festival ligt geheel in handen van deze werkgroep. In de uitvoering wordt nauw samen gewerkt met het bestuur en vrijwilligers van de stichting. Het festival zorgt voor een constante vernieuwing en verjonging binnen de activiteiten van de Vrienden van Andreas Schotel.